KN Entreprenør

- øyregionens største entreprenør til å stole på!

kn entreprenør-3193.jpg
 
 

KN Entreprenør - fra planlegging til ferdigstilling av uteområde

Selv om KN Entreprenør er øyregionens største maskinentreprenør var vårt lille hytteprosjekt på Dolmøya en spennende jobb. Oppgavene inneholdt alt fra oppmåling, riving, boring, sprenging, grunnarbeider, grøfting/drenering og bygging av vei. Kort sagt hele spekteret av oppgaver og jobben taklet de helt topp!

Eksisterende bygg måtte rives

Eksisterende bygg måtte rives

Rivinga av eksisterende hytte ble gjort med maskin og alle materialer ble sortert og sendt til gjenvinning slik det skal gjøres idag. Det er veldig strenge krav til hvordan byggematerialer skal sorteres og det tålereres ikke feilsortering. Ned på grunnfjellet startet oppmålingen og høydene ble tatt ut.

Det er landmåleren i KN Entreprenør, Jarl André, som finner grenser, høyde, dybde, areal og meter over havet.  På forhånd har Jarl André lagt inn kartet over tomta og grensene ligger plottet inn. Hele systemet kommuniserer trådløst via satelitt og er et kjempeverktøy for å komme riktig i gang.

kn entreprenør-3045.jpg

Det er viktig å komme korrekt ut i starten. Det gir grunnlaget for resten av jobben. Planlegging, kart, tegninger og måleusttyr er en viktig del av arbeidet.

kn entreprenør-2988.jpg

Planlegging sammen med de andre fagene

Maskinfører Magnus Furberg fikk jobben med grunnarbeidet. Før oppstarten er det viktig med god planlegging, også sammen med de andre entreprenørene slik at alt blir hensyntatt. En del masse måtte skiftes ut rundt gangveien for å få drenert området skikkelig. Jord og leire ble erstattet med stein, pukk og grus. Drensrør ble lagt i bakken for å lede vannet unna. Jorda ble så lagt opp i ytterkant av veien og vil gro igjen og bli ei fin naturtomt etterhvert.

Planering av tomta der hytta skal stå er nøyaktighetsarbeid. Det gjør det lettere for de som skal fundamentere og bygge.

Magnus er fornøyd med egen innsats. Hytta er revet og nå skal mateialet sorteres til gjenvinning.

Magnus er fornøyd med egen innsats. Hytta er revet og nå skal mateialet sorteres til gjenvinning.

Den nye hytta kom på samme nivå som eksisterende hovedhytte. Grytvik Snekkerservice lagde plattinger mellom hyttene og en flott trapp med utsiktsterrasse på toppen. Berget rundt ble skavet av med maskin og til våren blir det beplantet. Grusing av gangvei og parkeringsplass skal gjøre gi mye lettere adkomst til eierne enn tidliere. Prikken over ién ble varden KN Entreprenør lagde foran ny hytta. Elektro1 la inn strøm og lys i varden slik at når skumringen kommer lyser den fint opp i landskapet mellom de to hyttene. 

kn entreprenør-0002.jpg

Går du med byggeplaner eller ønsker å få opparbeidet tomta di på en bedre måte? KN Entreprenør har lang erfaring, riktig utstyr og god kompetanse på små og store anleggsjobber.  Her jobber du med fagfolk du kan føle deg trygg på.

kn entreprenør-0026.jpg