Eiendomsmegler1
kjenner øyregionen best

Renate, Aleksander og Eskil er alle øyværinger med stor lokalkunnskap som kommer hytte- og boligkjøpere tilgode.

Renate, Aleksander og Eskil er alle øyværinger med stor lokalkunnskap som kommer hytte- og boligkjøpere tilgode.

 
 

Lokalkunnskap betyr mye

Ved kjøp og salg av fritidsboliger er det er alfa omega å kjenne nærområdene, grendene og de småstedene på Frøya og Hitra godt. Når kundene etterspør spesielle kvaliteter, beliggenhet, avstander eller infrastruktur er det en stor fordel at megleren har detaljkunnskapen klar. Eiendomsmegler 1 Hitra/Frøya med Renate, Aleksander og Eskil kjenner øyregionen godt, kanskje bedre enn de aller fleste.

 

Erfaring og lokal tilstedeværelse

Til sammen har de 22 års erfaring med eiendomsmegling i øyregionen. De er tre alle oppvokst i regionen og bor her fast.

– Det er her vi trives og det er her vi liker at folk flytter og er mest mulig av tiden sin, sier Eskil Wahl som avdelingsleder på Em1s regionkontor.

Renate Ledel er den ferskeste i gamet av de tre. Hun er oppvokst på Dolmøya og bare flyttet fra øyregionen for å ta utdanning. Nå bor hun på Hestvika og har ansvaret for hytte- og fritidsboligmarkedet i Eiendomsmegler 1 Hitra/Frøya.

- Vi får stadige henvendelser både etter kjøp av tomter og hytter. Frøya og Hitra er populært og spesielt etterhvert som veien mellom Hitra og Orkanger blir bedre og kortere, sier Renate.

em1-8000068.jpg

Ekstra trygghet

Å ha en megler som har tilhold i området du skal kjøpe enten bolig eller hytte i er en ekstra trygghet.

– Lokal tilstedeværelse foran, under og etter prosessen setter kundene pris på. En lokal megler gir ofte det lille ekstra og kan ikke minst gi en god del bakgrunnskunnskap som er nyttig for deg som skal kjøpe hytte i regionen, sier megler og frøyværing Aleksander Hansen.

De tre lokale meglerne i EM1 vet hvilke områder som er populære og hva de ulike områdene er kjent for. - Vi kjenner mye folk og bedrifter og vet hvem som kal bidra eller hjelpe til med oppgaver hvis det kreves, forklarer Renate og legger til at de til enhver tid har en base med både boliger og fritidsbolig i øyregionen tilgjengelig på Eiendomsmegler1 sine hjemmesider.

 
– Det er her vi trives og det er her vi liker at folk flytter og er mest mulig av tiden sin!
— Eskil Wahl, avdelingsleder Eiendomsmegler1 Hitra/Frøya