Cenika

Som i ethvert annet el-anlegg er elsikkerheten det viktigste og skal være i høysetet.

Det er viktig å beskytte både det flotte nye bygget og alle som skal kose seg der.

Alt av sikringer og jordfeilautomater brukt på dette prosjektet er levert av Cenika. De har også levert astronomisk ur for lysstyring av de flotte utelysene.

Tenk sikkerhet. Ta kontakt med oss i Elektro 1 så hjelper vi deg å sikre de og det du har kjært.

_8008709[1].jpg
Vegar Lian